[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12]
Cmentarz-mauzoleum pod Mostołtami; Kriegsdenkmal Mostolten 1914/15 Pomnik poległych w Kamionkach; Kriegsdenkmal Kamionken 1914/15 Pomnik poległych w Konopkach Wlk.; Kriegsdenkmal Gross Konopken 1914/15 Cmentarz-mauzoleum Bitwy Zimowej w Górach Paproteckich; Winterschlachtdenkmal bei Paprodtken 1914/15 Mauzoleum Hindenburga i bitwy pod Tannenbergiem - Olsztynek (pocztówka z lat 30) - Tannebergdenkmal Hohenstein Mauzoleum Hindenburga i bitwy pod Tannenbergiem - Olsztynek (pocztówki z lat 30) - Tannebergdenkmal Hohenstein Cmentarz-mauzoleum pod Talusami; Kriegsdenkmal Thalusen 1914/15 Cmentarz pod Talusami; Kriegsdenkmal Thalusen 1914/15 Warta honorowa przed grobem Hindenburga - Olsztynek (pocztówka z lat 30) - Tannebergdenkmal Hohenstein Cmentarz-mauzoleum pod Węgorzewem; Kriegsdenkmal Angerburg 1914/15

Fot. Cezary Markiel 1990-2004 All Rights Reserved ©
Zdjęcia w rozmiarze 660x440 pixeli dostępne na CD

fortyfikacje schrony bunkry umocnienia

Free Web Hosting