Opisy obiektów. Regelbau

Einmannbunker - schronik wartowniczyNa rysunkach-rekonstrukcjach oznaczono odporność schronu (Bneu, B1, C, D) oraz numer konstrukcji Regelbau (np. 105b, B1- 27 itp.). Schrony odporności B1 i większej z kopułami bojowymi dla ckm (lub obserwatora artylerii) oznaczono dodatkowo jako Panzerwerki (Pz.W). Typy obiektów występujących obecnie na terenie Polski oznaczono gwiazdką*. Obiekty o podobnych funkcjach naniesiono na jeden rysunek. Uwaga! Schrony mogą także występować w terenie w wersjach lustrzanych-odwróconych. Stan przykładowych obiektów: "Z" - zachowany (lub częściowo uszkodzony), "U" - uszkodzony do 50% (brak pancerzy), "X" - zniszczony. Potwierdzone występowanie opisanych obiektów na terenie Prus Wschodnich oznaczono pogrubieniem i skrótem literowym na końcu opisu schronu jako:
 • UK - Umocnienia linii kolejowych 00/11
 • PJM - Pozycja Jezior Mazurskich 00/15
 • PS - Pozycja Szczycieńska 00/39
 • GPP - Giżycka Pozycja Polowa 15/17
 • TL - Trójkąt Lidzbarski 28/37
 • GRU - Giżycki Rejon Umocniony 36/39
 • PP - Pozycja Piska 39/40
 • PO - Pozycja Olsztynecka 38/39
 • PG - pozycja linii demarkacyjnej 40/41
Achtung! Sternchen*- Objekte wurden in Ostdeutschland gebaut. Ospreussen (- nur Fettdruck): UK-Eisenbahnverteidigung, PJM-Masurische Seenstellung, PS-Ortelsburger Waldstellung, GPP-Feldstellung Lötzen, TL-Heilsberger Dreieck, GRU-Befestigungen bei Lötzen, PP-Johannisburg-Stellung, PO-Hohenstein-Stellung, PG- Ostpreussenschutzstellung. Demarkationslinie III Reich - UdSSR 40/41. Zustand: "Z"- unbeschädigt, "U" - beschädigt, "X" - zerstört.

Zamieszczone w opisie schronów pomieszczenia: ckm - MG Kampfraum, załogi - Bereitschaftsraum, organicznej drużyny piechoty - Einheitgruppe, drużyny piechoty - Gruppe, plutonu - Doppelgruppen, amunicji - Munitonsraum. Inne: peryskop - Sehrohr, dzwon obserwacyjny - /Kleinst/beobachtungsglocke, płyty pancerne - Panzerplatten, kazamata pancerna ckm - MG Deckenplatte, kopuła 3 /6/ strzelnic - Drei/Sechs/schartenturm, kazamata p.panc. - PAK Kasematte, garaż p.panc. - PAK Unterstellraum, kazamata flankująca - Flankierungsanlage. Nie wymienione w opisach części obiektów występujące standardowo: strzelnice obrony wejścia (wewnętrzne i zewnętrzne) - Gewehrscharten /Eingangsverteidigung/. Rury głosowe - Sprachrohr, Wyjście awaryjne - Notausgang, Śluza - Schleuse, nisza dazaktywacyjna - Entgiftungnische, nisze oświetleniowe - Lichtnische.

Schrony B1 (Regelbau 1-28) budowane w Prusach Wschodnich w latach 1936-39. Podstawowe dane: beton zbrojony, ściany zewnętrzne - 1m, stropy - 0,8m ze wzmocnieniem i blachą przeciwodpryskową, ściany wewnętrzne 0,5-0,2m. Pancerze dla wersji standardowych: główny ckm 7P7, pozostałe - 48P8, 422P01, 9P7, 14P7, 16P7, 410P9, 62P9 (inne w opisie). Schrony fortyfikacji niemieckiej posiadały również oznaczenia literowe podobne do oznaczeń pancerzy xxxBx (trzycyfrowy numer projektu, B=Bau czyli budowla oraz oznaczenie roku powstania projektu, w którym 7 oznacza rok 1934,8-1935,9-1936,01-1937,2-1938 itd.). Wiele schronów posiada tylko ten numer projektowy, nie mając odpowiedników Regelbau B1-x. Numery projektów podałem w nawiasach. Schematyczne rysunki schronów niemieckich z poniższego zestawienia. Użycie broni maszynowej i przeciwpancernej w schronach niemieckich przedstawiają rysunki.
 • B1-1    *[170B9. Do ognia czołowego, pom. ckm i załogi, 5 ludzi. Widoki schronów ] TL,GRU.
 • B1-1a  *[802B2. Do ognia bocznego, pom. ckm i załogi, 5 ludzi] TL,GRU.
 • B1-2   *[171B9. Do ognia bocznego, pom. ckm, pom. drużyny piechoty, kazamata flankująca, dwa wejścia, 18 ludzi.] GRU.
 • B1-2a  *[172B9. Do ognia czołowego, pom. ckm, pom. drużyny piechoty, kazamata flankująca, dwa wejścia, 18 ludzi] TL,GRU.
 • B1-3  *[173B9. Do ognia czołowego, pom. ckm, pom. załogi, pom. obserwatora i dzwon obserwacyjny, 7 ludzi] GRU.
 • B1-4/I  *[174B9. Do ognia czołowego, pom. ckm, pom. drużyny piechoty, kazamata flankująca, dwa wejścia, dzwon obserwacyjny, 20 ludzi] TL,GRU.
 • B1-5 *[175B9. Dwusektorowy, dwa pomieszczenia bojowe ckm, pom. załogi, 10 ludzi.]
 • B1-5a *[803B2. Dwusektorowy, dwa pomieszczenia bojowe ckm o rozstawie 60 stopni (łączny sektor ognia 130), pom. załogi, 10 ludzi] GRU.
 • B1-6   *[176B9. Dwusektorowy, 60 stopni (łączny sektor 130), pom. ckm, pom. drużyny piechoty, kazamata flankująca, dwa wejscia, 24 ludzi. (5 z obsady działka p.panc. w nietypowej wersji)] PO - wersja z kazamatą i garażem działka p.panc.
 • B1-7 *[177B9. Dwusektorowy, dwa pomieszczenia bojowe ckm o rozstawie 60 stopni (łączny sektor ognia 130), pom. załogi, obserwacyjne z dzwonem 9P7, 12 ludzi] GRU.
 • B1-8   [178B9. Dwusektorowy, 60 stopni (łączny sektor 130), pom. drużyny piechoty, dzwon obserwacyjny, 25 ludzi]
 • B1-9  *[179B9. Deckenplatte-kazamata pancerna 5P7, do ognia czołowego, pom. załogi, 5 ludzi] GRU
 • B1-10  [180B9. Deckenplatte-kazamata pancerna 5P7, do ognia bocznego, pom. drużyny piechoty, dwa wejścia, kazamata flankująca, 18 ludzi]
 • B1-10a [181B9. Deckenplatte-kazamata pancerna 5P7, do ognia czołowego, pom. drużyny piechoty, dwa wejscia, kazamata flankująca, 18 ludzi]
 • B1-11  [182B9. Deckenplatte-kazamata pancerna 5P7, do ognia czołowego, pom. załogi, obserwacyjne z dzwonem 9P7, 7 ludzi]
 • B1-12  [183B9. Deckenplatte-kazamata pancerna 5P7 z ckm, do ognia bocznego, pom. drużyny piechoty, dwa wejścia, kazamata flankująca, dzwon obserwacyjny, 20 ludzi]
 • B1-12a  [184B9. Deckenplatte-kazamata pancerna 5P7 z ckm, do ognia czołowego, pom. drużyny piechoty, dwa wejścia, kazamata flankująca, dzwon obserwacyjny, 20 ludzi]
 • B1-13  *[185B9. Deckenplatte-dwie kazamaty pancerne 5P7 z ckm, dwusektorowy 60 stopni (łączny sektor 130), pom. załogi, śluza, 10 ludzi] GRU.
 • B1-14  [186B9. Deckenplatte-dwie kazamaty pancerne 5P7 z ckm, dwusektorowy 60 stopni (łączny sektor 130), pom. drużyny piechoty, dwa wejścia, kazamata flankująca, 23 ludzi]
 • B1-15  [187B9. Deckenplatte-dwie kazamaty pancerne 5P7, dwusektorowy 60 stopni (łączny sektor 130), pom. załogi, dzwon obserwacyjny, 12 ludzi]
 • B1-16  [188B9. Deckenplatte-dwie kazamaty pancerne 5P7 z ckm, dwusektorowy 60 stopni (łączny sektor 130), pom. drużyny piechoty, dwa wejścia, kazamata flankująca, dzwon obserwacyjny, 25 ludzi]
 • B1-18  [804B2. Do ognia czołowego działa p.panc, 5 ludzi]
 • B1-19  *[805B2. Do ognia czołowego ckm i działa p.panc, dwa pom boj, pom. załogi+ kazamata flankująca, pom. na amunicję, 4 + 5 ludzi] GRU,PO,TL. UWAGA! W Prusach konstrukcja specjalna, pozakatalogowa.
 • B1-20   [192B9. Do ognia czołowego ckm z garażem działa p.panc, 10 ludzi]
 • B1-21   [193B9. Do ognia czołowego ckm z garażem działa p.panc, pom. obserwacyjne z dzwonem 9P7, 12 ludzi]
 • B1-22  *[194B9. Kompanijny schron dowodzenia, do ognia czołowego, pom. ckm, pom. - ochrony sztabu, pom. dowódcy, pom. łączności, kazamata flankująca, dwa wejścia, 12 ludzi. ]
 • B1-23   *[195B9. Do ognia 220 stopni z kopułą trójstrzelnicową 3P7 lub 35P8, pom. załogi, 5 ludzi] GRU.
 • B1-24   [196B9. Do ognia 220 stopni z kopułą trójstrzelnicową 3P7 lub 35P8, pom. drużyny piechoty, dwa wejścia, kazamata flankująca, 25 ludzi]
 • B1-25  [197B9. Do ognia okrężnego z kopułą sześciostrzelnicową 35P8, pom. załogi, kazamata flankująca, 10 ludzi]
 • B1-26 *[806B2. Do ognia okrężnego z kopułą sześciostrzelnicową 35P8, pom. drużyny piechoty, dwa wejścia, kazamata flankująca, 25 ludzi]
 • B1-27  *[199B9. Batalionowy schron dowodzenia, do ognia czołowego, pom. ckm, pom. drużyny piechoty - ochrona sztabu, pom. dowódcy, pom. łączności, kazamata flankująca, dzwon obserwacyjny, dwa wejścia, 18 ludzi] GRU.
 • B1-28   *[807B2. Schron obserwatora artylerii z kopułą, 8 ludzi] TL, GRU.
 • B1-28a   [808B2. Schron obserwacyjny artylerii z kopułą, pom. ckm, 13 ludzi]

Schrony serii 100 (Regelbau 1938-39); 400-500 (Regelbau 1939-40); 600-700 (Atlantikwall Bauprogamm 1942-44). Podstawowe dane: beton zbrojony, ściany zewnętrzne - 2m, stropy - 2m ze wzmocnieniem i blachą przeciwodpryskową, ściany wewnętrzne 0,8m. Pancerze dla wersji standardowych: główny 78P9, pozostałe - 48P8, 90P9, 436P01, 491P01, 19P7, 410P9, inne w opisie). Uwaga! Na GRU i granicy częste przypadki nietypowego opancerzenia! (patrz także - opisy pozycji). Typowe części obiektów jak w B1.
Oznaczenia literowe przy serii 100: obiekty MG - kasematte (ckm za płytą pancerną) "a" - z dzwonem obs. i kazamatą flankującą, "b" - z peryskopem i kazamatą flankującą, "c" - z dzwonem obs. i bez kazamaty flankującej, "d" - z peryskopem i bez kazamaty flankującej. Obiekty z kopułami ckm (Stand mit 3-6 schartenturm): "a" - jednokondygnacyjny z kazamatą flankującą, "b" - jednokondygnacyjny bez kazamaty flankującej, "c" - dwukondygnacyjny z kazamatą flankującą, "d" - dwukondygnacyjny bez kazamaty flankującej - obowiązuje dla typów 111, 113, 115, 120, 121, 131, 133. Schrony bez dodatkowego pomieszczenia piechoty 110, 112, 114, 132 miały tylko dwie wersje - "a" i "b" (jedna kondygnacja: z, lub bez kazamaty flankującej).
 • 101   [ Pom. drużyny piechoty, 14 ludzi]
 • 102   *[ 2 x pom. drużyn piechoty, dwa wejścia, pluton. ] (schrony sztabowe HQ Mauerwald-Anna, HQ Hochwald).
 • 103a  [ Do ognia czołowego, pom. ckm, załogi, obserwacyjne z dzwonem 90P9, filtrów, amunicji, kazamata flankująca. 6 ludzi]
 • 104a  [ Do ognia czołowego, pom. drużyny piechoty, obserwacyjne z dzwonem 90P9, filtrów, amunicji, kazamata flankująca, 18 ludzi]
 • 105a  *[ Do ognia bocznego, pom. ckm, załogi, obserwacyjne z dzwonem 90P9, filtrów, amunicji, kazamata flankująca, 6 ludzi] PG.
 • 105b  *[ Do ognia bocznego, pom. ckm, załogi, obserwacyjne z peryskopem, filtrów, amunicji, kazamata flankująca, 6 ludzi] GRU.
 • 105c *[ Do ognia bocznego, pom. ckm, pom. załogi, obserwacyjne z dzwonem 90P9, filtrów, amunicji, 6 ludzi] PG.
 • 105d *[ Do ognia bocznego, pom. ckm, pom. załogi, obserwacyjne z peryskopem, filtrów, amunicji, 6 ludzi] GRU,PG.
 • 107a  *[ Dwusektorowy, 2 pomieszczenia bojowe ckm o rozstawie 180 stopni (dwuboczny), pom. załogi, obserwacyjne z dzwonem 90P9, filtrów, amunicji, kazamata flankująca, 12 ludzi] PP.
 • 107b  *[ Dwusektorowy, 2 pomieszczenia bojowe ckm o rozstawie 180 stopni (dwuboczny), pom. załogi, obserwacyjne z peryskopem, filtrów, amunicji, kazamata flankująca, 12 ludzi] GRU.
 • 108a  [ Dwusektorowy, 2 pomieszczenia bojowe ckm o rozstawie 90 stopni, pom. załogi, obserwacyjne z dzwonem 90P9, filtrów, amunicji, kazamata flankująca, 12 ludzi]
 • 109a [ Pom. bojowe działa p.panc, filtry, amunicja, kazamata flankująca, 6 ludzi]
 • 110a  [ Pom. ckm z kopułą 60P8, pom. załogi, filtrów, amunicji, kazamata flankująca, 6 ludzi. ]
 • 111a  *[ Pom. ckm z kopułą 60P8, pom. drużyny piechoty, załogi, filtrów, amunicji, kazamata flankująca, dwa wejścia, 18 ludzi]
 • 111b  [ Pom. ckm z kopułą 407P9, pom. drużyny piechoty, załogi, filtrów, amunicji, dwa wejścia, 18 ludzi] PG.
 • 112a  *[ Pom. 2 ckm z kopułą 20P7, pom. załogi, filtrów, amunicji, kazamata flankująca] PG,GRU.
 • 112b  *[ Pom. 2 ckm z kopułą 20P7, pom. załogi, filtrów, amunicji] PG.
 • 113b ( lub 115b odp.A )  *[ Pom. 2 ckm z kopułą 20P7, pom. załogi, drużyny piechoty, filtrów, amunicji, dwa wejścia, 24 ludzi. ]
 • 113d ( lub 115d odp.A ) *[ Dwie kondygnacje. Pom. 2 ckm z kopułą 20P7, pom. załogi, dowódcy, 2 x pom. piechoty, filtrów, amunicji, klatka schodowa, dwa wejścia, 38 ludzi] PG.
 • 116a *[ Dwa pomieszczenia bojowe: ckm i p.panc, pom. załogi, obserwacyjne z dzwonem 90P9, filtry, magazyn, kazamata flankująca]
 • 120a *[ Pom. obserwacyjne z kopułą 21P7, pom. załogi, map, filtrów, amunicji, filtrów, kazamata flankująca] PG.
 • 501  *[ Pom. drużyny piechoty, 14 ludzi] PG.
 • 502  *[ 2 x pom. drużyn piechoty, pom. obserwacyjne z dzwonem lub peryskopem, dwa wejścia, pluton] PP.
 • 504  *[ 2 x pom. drużyn piechoty, pom. obserwacyjne z dzwonem lub peryskopem, garaż działa p.panc] PG.
 • 505 [ Pom. bojowe działa p.panc, amunicja, 6 ludzi]
 • 514  *[ Do ognia bocznego, pom. ckm, pom. załogi, obserwacyjne z peryskopem, wejście z pancerzem 1P7, 6 ludzi] PG.
 • 601  [ Garaż działa p.panc, pom. obsady, magazyn, stanowisko ckm- Ringstand. ]
 • 621  *[ Pom. drużyny piechoty, stanowisko ckm- Ringstand, dwa wejścia, peryskop, 14 ludzi] PS. UWAGA! W Prusach konstrukcja bez Ringstand'u.
 • 622  [ 2 x pom. drużyn piechoty, stanowisko ckm- Ringstand, dwa wejścia, peryskop, pluton]
 • 668  *[ Pom. drużyny piechoty, stanowisko ckm- Ringstand, 9 ludzi. Przykłady ] PS. UWAGA! W Prusach konstrukcja bez Ringstand'u.
 • 701  *[ Garaż działa p.panc]
Inne schrony bojowe:
 • MG-Schartenstand *[ Wersje uproszczone - pom. ckm. 3-5 ludzi. Płyty pancerne ckm 7P7] TL.
 • MG-Schartenstand C *[ Wersja 505B01 - pom. ckm , 506B01 - pom. ckm + drużyna piechoty. Płyty pancerne ckm 10P7 ] TL.
 • MG-Schartenstand D *[ Pom. ckm, 3 ludzi] TL,IŁ.
 • MG-Schartenstand D *[ Pom. ckm, 3 ludzi]
 • MG-Schartenstand D *[ Pom. ckm, przedsionek, 4 ludzi] PS,PP,PG.
 • MG-Schartenstand D mit PAK-Unterstellraum *[ Pom. ckm, przedsionek, garaż działa p.panc, pom. obsady działa, 4 + 5 ludzi] PP.
 • MG-Stand D (szkolno-bojowy) *[ Pom. ckm ]
 • PAK-kasematte * [4-5 ludzi] GRU.
 • Kochbunker i inne schrony lekkie. PJM,PS,GRU,PO,PG.
 • Ringstand 58c (d) *[ Stanowisko: ckm, moździerza, obserwacyjne lub rakietnicy. Przedsionek - amunicja]
 • Ringstand 69 *[ Stanowisko moździeża 81mm, stanowisko ckm, pom. załogi, amunicyjne ]
 • Panzernest lub Panzerstand * [ Pancerne stanowisko ckm dla 2 żołnierzy (przewoźne)]
Schrony bierne piechoty, techniczne, obserwacyjne:
 • Gruppenunterstand *[ Pom. drużyny piechoty] GPP,TL,PS,PP.
 • Doppelgruppenunterstand *[ 2 x pom. drużyn piechoty] GPP,TL,PS.
 • Gruppenunterstand. Beobachtungstand. Schron piechoty, schron obserwacyjny, schron kuchnia? * GRU.
 • Gruppen/und/Munition-Unterstand *[ Pom. drużyny piechoty, pom. amunicji i sprzętu] PO.
 • Gruppenunterstand *[ Pom. drużyny piechoty] TL,PP.
 • Gruppen/und/PAK-Unterstellraum *[ Pom. drużyny piechoty, pom. obsady działa, garaż działa p.panc, 12 + 5 ludzi] PP.
 • Gruppenunterstand *[ Pom. drużyny piechoty] PG.
 • Doppelgruppenunterstand *[ 2 x pom. drużyn piechoty] PG.
 • PAK-Unterstellraum *[ Pom. obsady działa, garaż działa p.panc, 5 ludzi] PG.
 • (Sonderstände) Schrony poligonowe, obserwacyjne, techniczne *
Obiekty z okresu I Wojny Światowej (1900-1918):
 • MG Turm / Panzerlafette. Wieże strzeleckie obrony mostów kolejowych z działami 53mm. * UK.
 • MG Turm. Wieże strzeleckie * PJM,PS.
 • Dzieło piechoty Infanteriewerk ze schronem * PJM,PW,PS.
 • Blokhauz strzelecki obrony mostu kolejowego * PJM-UK.
 • Blokhauz strzelecki obrony leśnej (ceglano-betonowy). * PS.
 • Blokhauz strzelecki obrony leśnej (drewniany). * PS.
 • Infanterieraum. Schron piechoty *[ 8 x pom. piechoty, 1 pom. amunicji ?, korytarz. Kompania] GPP.
 • Bereitschaftsraum. Schron pogotowia *[ 2 x pom. piechoty. Pluton] GPP.
 • Wachtraum. Schron wartownia *[ Pom. drużyny piechoty] GPP.
 • Fernmelderaum. Schron łączności *[ Pom. drużyny łączności] GPP.
 • Beobachtungsraum. Schron obserwacyjny *[ Pom. obserwacyjne z peryskopem ] GPP.

Tabela odporności obiektów

Odporność w/g normy z lat

Grubość najsłabszej ściany (stropu) /cm/

Pancerze nominalne głównego środka ogniowego /mm/ Wytrzymałość na ogień artylerii kalibru /mm/
przed 1933 1933-38 po 1938 Żelbeton Beton Płyty  pancerne (i dzwony obs.) Kopuły pancerne
- - E 500 - - - !!!
- A A 350 - 600 600 520
- A1 A1 250 - 350 420 420
^ - Bneu 200 - 200 250 220
^ B - 150 - 200 250 150
bomboodporna B1 B1 100 (80) 200 100 150 105
strzałoodporna C C 60 (50) 150 60 - 75
odłamkoodporna D D 20 50 25 - ckm

 

NCoś dla zbieraczy surowców wtórnych N
Rodzaj pancerza Oznaczenie Grubość (mm) Klasa Wymiary (m) [szer. x wys.] Waga (kg) Uwagi dodatkowe
Płyty pancerne
[Panzerplatte]
78P9 200 B 3,8 x 3,0 18 000
Jarzmo kuliste i dwa otwory peryskopów obserwacyjnych.
6P7 200 B 3,8 x 3,0 18 800

Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna, zamykane zasuwami.

5P7 100 B1

3,4 x 2,3
3,4 x 2,7

16 000
Kazamata pancerna złożona z płyty pionowej i stropu. Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna zamykane zasuwami
7P7 100 B1
3,4 x 2,7
7 600
Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna, zamykane zasuwami.
473P2 100 B1 3,8 x 2,7 ? Strzelnica i otwór celowniczy dla działa p.panc. PAK wz. 35/36 37 mm.
10P7 60 C 2,8 x 2,2 3 000
Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna, zamykane zasuwami.
403P9 25 D 1,27 x 0,63 300 Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna, zamykane zasuwami.
422P01 25 D 1,4 x 0,75 340
Strzelnica 26x30 cm i szczelina obserwacyjna, zamykane zasuwami.
483P02 25 D 0,97 x 0,75 220
Strzelnica 30x28 cm zamykana zasuwą.
? ? ? ~1,5 x 0,4 ? Strzelnica i dwie szczeliny obserwacyjne
48P8 40 - 0,82 x 0,75 250
Strzelnica obrony wejścia 8x12 cm z zasuwą.
57P8 25 - 0,54 x 0,64 60
Strzelnica obrony wejścia 8x12 cm z klapką zamykającą.
429P01 10 - ? ?

Osłonowa tarczka celowniczego montowana na ckm (stosowana przy starych wzorach płyt bez jarzma kulistego).

Kopuły bojowe
[Panzerturm]
20P7 ~250 B śr.wewn=2,25 h=2,64 51 000
Dla 2 ckm, 6 strzelnic z jarzmem kulistym, 6 bocznych peryskopów obserwacyjnych i jeden górny.
60P8 ~250 B śr.wewn=2,25 h=2,64 50 000 Dla 1 ckm, 3 strzelnice z jarzmem kulistym, 3 boczne peryskopy obserwacyjne i jeden górny.
2P7 ~250 B śr.wewn=2,50 h=2,6 37 000 Dla 1 ckm, 3 strzelnice i 3 szczeliny obserwacyjne zamykane zasuwami.
407P9 ~250 B śr.wewn=2,50 50 000 Dla 1 ckm, 3 strzelnice z jarzmem kulistym, 2 boczne peryskopy obserwacyjne.
35P8 ~150 B1 śr.wewn=2,50 h=2,02 28 000
Dla 2 ckm, 6 strzelnic z jarzmem kulistym, 6 bocznych peryskopów obserwacyjnych i jeden górny.
3P7 ~150 B1 śr.wewn=2,23 h=1,56 16 000
Dla 1 ckm, 3 strzelnice i 3 szczeliny obserwacyjne zamykane zasuwami.
3aP7 ~150 B1 śr.wewn=2,23 h=1,56 16 000
Dla 1 ckm, 2 strzelnice i 2 szczeliny obserwacyjne zamykane zasuwami.
61P8 ~150 B1 ? 26 000
Dla 1 ckm, 3 strzelnice z jarzmem kulistym, 4 boczne peryskopy obserwacyjne.
Kopuły i wieże obserwacyjne artylerii
[Beob. Turm]
[Stahlhochstand]
441P01 ~250 B śr.wewn.=1,50 30 000 Kopuła, 4 boczne peryskopy i jeden górny.
21P7 ~250 B śr.wewn.=1,80 h=2,15 25 000 Kopuła, 6 bocznych peryskopów i jeden górny.
44P8 ~150 B1 śr.wewn.=1,20 8 500 Kopuła, 6 bocznych peryskopów i jeden górny.
438P01 ~250 B ? ? Kopuła, 3 boczne peryskopy i jeden górny.
8P7
58P8
- - h= 8,5 8 000
Składane, stalowe wieże obserwacyjne.
402P9 - - h= 8,5 8 000
Składana, stalowa wieża obserwacyjna i dla ckm. Stosowana m.in. do ochrony kwater dowodzenia.
734P03 200 - h= 0,7 266 Pancerna osłona peryskopu fortecznego SR 9 lub SR 10
Dzwony obserwacyjne piechoty
[Kleinstglocke]
90P9 ~120 B1 śr.zewn.~1,00 h=1,6 5 800 5 szczelin obserwacyjnych z zasuwami.
23P8 ~120 B1 śr.zewn.~1,00 h=1,6 5 000 4 szczeliny obserwacyjne z zasuwami.
9P7 ~60 C śr.zewn.~0,60 h=1 1 900 4 szczeliny obserwacyjne z zasuwami.
Drzwi pancerne
[Stahltür]
436P01 50 - 0,8 x 2,0 1290
Dwuczęściowe wejście do śluzy przejściowej ze strelnicą broni ręcznej.
430P01 50 - 0,8 x 1,1 850
Wejście do śluzy przejściowej.
476P2 25 - 2,0 x 1,5 ?
Dwuskrzydłowe drzwi do kazamaty działka p.panc. ze strzelnicą broni ręcznej i lukiem awaryjnym
722P03 30 - 2,0 x 1,5 1 700 Dwuskrzydłowe drzwi do kazamaty działka p.panc. ze strzelnicą broni ręcznej
14P7 30 - 0,8 x 1,1 500
Zewnętrzne zaokrąglone drzwi z lukiem awar. 50x40 cm (na wypadek zakleszczenia) i strzelnicą 8x12 cm z zasuwą.
15P7 30 - 0,8 x 1,1
440
Zewnętrzne prostokątne drzwi z lukiem awar. 50x40 cm i strzelnicą 8x12 cm z zasuwą.
16P7 30 - 0,8 x 1,7 600
Wewnętrzne dwuczęściowe zamknięcie śluzy przejściowej.
19P7 3 - 0,8 x 1,7 185 Wewnętrzne zamknięcie śluzy przejściowej
26P8 3 - 0,8 x 1,7 350 Wewnętrzne gazoszczelne drzwi przesuwne
1P7 200 - 0,8 x 0,6 x 2,6 14 000 Osłona i wzmocnienie stropu nad wejściem do obiektu
62P9 40 - 0,8 x 0,2 x 0,4 150 Osłona i wzmocnienie stropu nad wejściem do obiektu
410P9 3 - 60 x 80 110
Drzwi wyjścia awaryjnego (dodatkowo blokada z szyn lub dwuteowników założonych w niszach ściennych.
491P02 - - 0,8 x 1,7
0,8 x 1,8
0,8 x 1,9
35
Krata przeciwszturmowa złożona z ramy i 5 prętów średnicy 2 cm. Trzy wersje o różnych wysokościach.
Pozostałe wyposażenie obiektów
[Ausrüstung]
HES-1,2 HES-2,4 - - ? ?
Wentylatory z wymiennymi filtrami p.gaz. (napęd korbowy lub elektryczny). Liczba oznacza wydajność w m3 na minutę.
Wt80 Wt80K - -
średnica=0,32 h= 0,65
?
Piecyki grzewcze, dodatkowo skrzynka z koksem i szufelka (zastępczo piecyki okopowe). Wt80K z płytą kuchenną.
FS 35 - - -
?
Telefon forteczny firmy Siemens (plus darmowe minuty i SMS-y).
921S4 922S4 923S4
- - 0,653 x 1,870 ?
Prycze ramowe z siatką podwieszane na łańcuchach do sufitu.
947S6 - - ? ? Gniazdo antenowe (Antenneverschlußkopf)
Środki higieny
Wiadro, miednica, lustro, klozet polowy z torfem, kanki na wodę 5 i 10 litrów. Przy obiektach GRU, TL, PG także zewnętrzne zbiorniki szamba.
Żywność
7-dniowy żelazny zapas: konserwy mięsne i rybne, ser topiony, chleb w puszkach, herbata, kawa, czekolada, cukier, sól, woda mineralna.
HO127 - - ? 4
Lampa akumulatorowa, zastępczo lampy naftowe (+ kanka nafty), karbidowe i świece


Skrócony Panzeratlas

Numer katalogowy Niemiecka nazwa elementu pancernego / przeznaczenie / (wymiary) / odporność
1P7 Panzereingang (0,8 x 1,1m) in "B"
2P7 Panzerturm mit 3 Scharten in "B"
3P7 Panzerturm mit 3 Scharten in "B"
3P7 Panzerturm mit 3 Scharten in "B1"
3aP7 Panzerturm mit 2 Scharten in "B1"
4P7 Panzerscharten- und Deckenplatte für MG (3800x3000x200) in "B"
5P7 Panzerscharten- und Deckenplatte für MG (3400x2300x100) in "B1"
6P7 Panzerschartenplatte für MG (3800x3000x200) in "B"
7P7 Panzerschartenplatte für MG (3400x2700x100) in "B1"
8P7 Stahlhochstand für Artillerie Beobachtung (1,33 x 1,33 x 1,85m)
9aP7 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1000x60) in "C"
9P7 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1000x60) in "C"
9P9 Infanteriebeobachtungskleinstglocke
10P7 Panzerschartenplatte für MG (2800x2000x60) in "C"
11P7 Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,05m)
13P7 Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m)
14P7 Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m)
15P7 Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m)
16P7 Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m)
17P7 Stahltür (0,8 x 1,7m) in "D"
19P7 Gasschutztür (0,8 x 1,7 x 0,02m)
20P7 Panzerturm mit 6 Scharten in "B"
21P7 Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B"
22P7 Stahlhochstand für MG (1,33 x 1,5m)
23P8 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1600x120) in "B1"
24P8 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2300x250) in "B"
25P8 Panzerturm für 60cm (?) in B
26P8 Gasschutztür (0,8 x 1,7m)
27P8 Panzerdrehturm für zwei MG 34 in "B"
28P8 Panzerdrehturm für 3,7cm Pak Turm und MG 34 in "B"
29P8 Panzerkasematte für 3,7cm Pak und MG 34 in "B"
30P8 Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "A"
31P8 Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "B"
32P8 Panzerdrehturm für lange 10cm Kanone Turm in "A"
33P8 Panzerdrehturm für schwere 15cm Haubitze Turm in "A"
34P8 Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 mit Schachtring in "B"
35P8 Panzerturm mit 6 Scharten in "B1"
36P8 Panzerturm mit 6 Scharten in "A"
37P8 Panzerdrehturm für zwei MG 34 in "A"
38P8 Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "A"
39P8 Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 in "A"
40P8 Panzerturm mit 6 Scharten in "A1"
41P8 Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "B1"
42P8 Panzerdrehturm für 5cm Pak Turm und MG 34 in "A"
43P8 Panzerdrehturm für mittlere 10cm Kanone Turm und MG 34 in "A"
44P8 Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B1"
46P8 Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "A1"
48P8 Gewehrschartenverschluß (750x820x40) in "D"
49P8 Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 in "A1"
51P8 Notausgang (0,6 x 0,8m) in "D"
52P8 Panzerturm für Infantriebeobachtung und Führung in "B"
53P8 Panzerturm für Infantriebeobachtung und Führung in "A"
54P8 Stahltür (0,7 x 1,3m) in "D"
56P8 Panzerkasematte für 5cm Pak und MG 34 in "A1"
57P8 Gewehrschartenverschluß (540x640x20) in "D"
58P8 Stahlhochstand für Artillerie Beobachtung (1,33 x 1,33 x 1,88m)
59P8 Gasschutztür (0,6 x 1,7 x 0,02m)
60P8 Panzerturm mit 3 Scharten in "B"
61P8 Panzerturm mit 3 Scharten in "B1"
62P9 Eingangsüberdeckung (0,8 x 0,4m) in "D"
64P9 Stahltür (0,8 x 2,0m) in "D"
65P9 Gasschutztür (0,8 x 2 x 0,02m)
66P9 Gasschutztür (0,8 x 2 x 0,02m)
67P9 Niedergangsklappen (0,7 x 0,8 x 0,01m)
68P9 Niedergangsklappen (0,7 x 0,8 x 0,02m)
69P9 Panzerturm mit 3 Scharten in "A1"
70P9 Stahlhochstand für Artillerie Beobachtung (1,33 x 1,33 x 1,89m)
71P9 Panzerdrehturm für 5cm Pak Turm und MG 34 in "A1"
74P9 Panzerdrehturm für zwei MG 34 in "A1"
75P9 Panzerkasematte für 5cm Pak und MG 34 in "B1"
76P9 Panzerscharten- und Deckenplatte für MG (3400x2700x100) in "B1"
77P9 Panzerscharten- und Deckenplatte für MG 34 (3800x2500x200) in "B"
78P9 Panzerschartenplatte für MG 34 (3800x3000x200) in "B"
82P9 Panzerdrehturm für kurze 10cm Kanone Turm und MG 34 in "B"
83P9 Panzerdrehturm für lange 10cm Kanone Turm in "B"
84P9 Panzerdrehturm für schwere 15cm Haubitze Turm in "B"
85P9 Panzereingang in "A1"
86P9 Panzerdrehturm für lange 10cm Kanone Turm in "A1"
87P9 Panzerdrehturm für schwere 15cm Haubitze Turm in "A1"
88P9 Panzerdrehturm für kurze 10cm Kanone Turm und MG 34 in "A1"
89P9 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1000x60) in "C"
90P9 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (1600x120) in "B1"
90P9 Kleinstglocke Infantrie Beobachtung in "B"
91P9 Panzerdrehturm für 5cm Pak Turm und MG 34 in "B"
92P9 Panzerdrehturm für mittlere 10cm Kanone Turm und MG 34 in "A"
93P9 Panzerdrehturm für mittlere 10cm Kanone Turm und MG 34 in "A1"
94P9 Panzerdrehturm für mittlere 10cm Kanone Turm und MG 34 in "B"
95P9 Eingangsüberdeckung (0,8 x 0,9m) in "D"
98P9 Kleinst Infanterie Beobachtungsturm
99P9 Fallgrubenabdeckung (2.1 x 2.0m) in "D"
401P9 Panzerkasematte für 5cm Pak und MG 34 in "B"
402P9 Stahlhochstand für MG (1,33 x 1,5m)
403P9 Panzerschartenplatte für MG (1276x630x25) in "D"
405P9 Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "A1"
406P9 Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "B"
407P9 Panzerturm mit 3 Scharten in "B"
409P9 Stahllüftungsschacht in "D"
410P9 Notausgangtür (0,6 x 0,8m)
411P01 Stahltür (1,8 x 1,5m) Zweiflügelig in "D"
412P9 Panzerkasematte für mittlere 10cm K.K. und MG 34 in "A"
413P9 Panzerschartenplatte für Pak (60°) (4100x2700x100) in "B1"
420P9 Stahlring für FN Gerät in "B"
421P01 Panzerschartenplatte für Pak (60°) (3900x2600x60) in "C"
422P01 Panzerschartenplatte für MG (1400x750x30) in "D"
423P01 Panzerturm mit 6 Scharten in "D"
424P01 Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 in "B"
426P01 Gittertür (1,4 x 2m)
428P01 Panzerturm für 5cm Machinegranatwerfer M19 in "A1"
429P01 Stahlplatte für MG
430P01 Stahltür (0,8 x 1,1m)
431P01 Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,05m)
432P01 Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m)
433P01 Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m)
434P01 Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m)
435P01 Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,02m)
436P01 Stahltür (0,8 x 2,0m) in "D"
437P01 Stahltür (0,8 x 2,0m) in "D"
438P01 Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B"
441P01 Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B"
441,1P01 Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "B"
442P01 Panzerturm für Artillerie Beobachtung in "A"
444P01 Panzerturm für Infantriebeobachtung und Führung in "B"
445P01 Panzerturm für Infantriebeobachtung und Führung in "A"
446P01 Stahltür (0,8 x 1,1 x 0,03m)
447P01 Stahltür (1,8 x 1,1 x 0,03m) Zweiflügelig
453P01 Panzerdrehturm für 3,7cm Tr. Pak in "D"
454P01 Panzerschartenplatte für MG Steilhang (3400x3000x100) in "B1"
455P01 Panzerschartenplatte für MG Steilhang (2800x2300x60) in "C"
457P01 Stahlring für FN Gerät
462,1P01 Kleiner Artilleriebeobachter in "B1"
462,2P01 Kleiner Artilleriebeobachter in "B1"
463,1P01 Kleiner Artilleriebeobachter in "B"
463,2P01 Kleiner Artilleriebeobachter in "B"
464P02 Panzerdrehturm für lange 15cm Kanone Turm in "A"
473P02 Panzerschartenplatte für Pak (30°) (3800x2700x100) in "B1"
474P02 Panzerschartenplatte für Pak (30°) (3600x2600x70) in "C"
475P02 Stahltür für Rohlgang (1,5 x 2m) in "D"
476P02 Stahltür (2 x 1,5m) Zweiflügelig in "D"
476P02 Stahltür (2 x 1,6m) in "D"
479P02 Scharte für 4,7cm Böhler Pak in "B"
480P02 Panzerschartenplatte für Pak (30°) (4200x2950x200) in "B"
482P02 Panzerschartenplatte für MG (2800x180x60) in "C"
483P02 Panzerschartenplatte für MG (970x750x30) in "D"
484P02 Stahltür (2 x 1,6m) Zweiflügelig in "D"
485P02 Panzerschartenplatte für Pak (60°) (4500x3010x200) in "B"
486P02 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2200x120) in "B1"
486,1P02 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2200x120 Sockelring für R105c) in "B1"
486,2P02 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2200x120) in "B1"
490P02 Panzerdrehturm für 10,5cm Flak "B"
491P02 Gittertür (0,8 x 1,7m) (0,8 x 1,8m) (0,8 x 1,9m)
492aP02 Stahlzusatzplatte (120mm) 726aP03 + 7P7 + 492aP02 für Kugelkopfscharte
493P02 Stahlschartenverschluß für s.F.H. (2800x2550x65) in "C"
494P02 Stahltür (2,5 x 2 x 0,03m) Zweiflügelig
495P02 Stahlschartenverschluß für le.F.H. (2700x2000x60) in "C"
496P03 Panzerschartenplatte für 5cm Pak-Automat in "B"
500P03 Fensterscharte (700x900x100) in "B1"
707P02 Stahllüftungsschacht in "D"
708P02 Stahllüftungsschacht in "D"
709P02 Stahllüftungsschacht in "D"
710P02 Stahllüftungsschacht in "D"
711P02 Stahllüftungsschacht in "D"
712P02 Stahllüftungsschacht in "D"
713P02 Stahllüftungsschacht in "D"
714P02 Stahllüftungsschacht in "D"
715P02 Stahllüftungsschacht in "D"
716P02 Stahllüftungsschacht in "D"
720P03 Panzerdrehturm für 8,8cm Flak "B"
721P03 Panzerdrehturm für 10,5cm Flak "A"
722P3 Stahltür (2 x 1,5 x 0,03m) Zweiflügelig in "D"
723P03 Gasschutztür (0,8 x 1,7 x 0,02m)
725P03 Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m)
726aP03 Stahlvorsatzplatte (3400x2700x100) 726aP03 + 7P7 + 492aP02 für Kugelkopfscharte
728P03 Stahltür (1,1 x 1,7 x 0,03m)
730P03 Gittertür (1,1 x 1,9 m)
731aP03 Panzerschartenplatte für 17cm Kanone SK L/40 - Schragtalsockel (2820x3000x100) in "B1"
731P03 Panzerschartenplatte für 17cm Kanone SK L/40 - Horizontalsockel (2820x3000x100) in "B1"
731P03 Panzerschartenplatte für 17cm Kanone SK L/40 in "B"
732P03 Panzerschartenplatte für 24cm Kanone SK L/50 "B1"
733P03 Sehrohrpanzer (Stahlführungsrohr) für SR 8 (0,7m x 15mm)
734P03 Sehrohrpanzer (Stahlführungsrohr) für SR 9, SR 10 (0,7m x 19mm)
735P03 Sehrohrpanzer (Stahlführungsrohr) für SR 9, SR 10 (2 x 1,1m x 19mm)
740P03 Panzerschartenplatte für 5cm Truppenpak in "B"
741P03 Gewehrschartenverschluß (700x860x25) in "D"
749P03 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung (2330x250) in "B"
749,1P03 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung mit Sockelring (2330x250) in "B"
749,2P03 Kleinstglocke für Infantriebeobachtung mit Sockelring in "A"
750P03 Panzerschartenplatte für MG (1490x740x45) in "D"
765P03 Panzerdrehturm für lange 10cm Kanone (Pak) Turm in "B"
766P03 Panzerkasematte für lange 10cm K.K. und MG 34 in "B"
768P04 Panzerschartenplatte für FK 16 n.A. in "B1"
770P04 Pakscharteneinsatz für 4.7cm Festung PAK 36 (t)
777,1P04 Panzerturm mit 4 Scharten in "B"
794P04 Stahlschartenverschluß für Einheitsgeschützschartenstand (2800x2550x60)
821P05 Panzerschartenplatte für 3,7cm Truppenpak mit Kugelkopfscharte "B"
857P08 Panzerturm mit 6 Scharten in "D" 
882P07 Stahltür (0,8 x 1,7 x 0,03m; variant 432P01)
  Stahldeckenplatte (7P7, 726aP03)

Słowniczek podstawowych określeń:

Fallgrubenabdeckung - klapy zapadni przeciwpiechotnych
Gasschutztür - drzwi gazoszczelne (wewnętrzne)
Gittertür - kraty forteczne (wejścia)
Kleinstglocke - dzwony obserwacyjne (kopuły)
Niedergangsklappen - klapy przejść międzykondygnacyjnych
Notausgangtür - drzwi wyjścia awaryjnego
Panzereingang (Eingangsüberdeckung) - pancerne osłony wejść
Panzerdrehturm - obrotowe kopuły pancerne
Panzerkasematte - kazamaty pancerne dla artylerii
Panzerschartenplatte - płyty pancerne ze strzelnicami
Panzerscharten- und Deckenplatte - kazamaty pancerne broni maszynowej (płyta + strop)
Panzerturm - kopuły pancerne
Sehrohrpanzer (Stahlführungsrohr) - pancerna osłona peryskopu
Stahldeckenplatte - stropy pancerne
Stahlhochstand - wieże stalowe (obserwacyjne lub bojowe)
Stahllüftungsschacht - pancerne wyrzutniki i czerpnie powietrza
Stahlring - kopuły pogrążone dla miotaczy ognia
Stahltür - drzwi pancerne (zewnętrzne)

Datowanie projektu elementu pancernego:

  P7 - 1934
  P8 - 1935
  P9 - 1936
P01 - 1937
P02 - 1938
P03 - 1939
P04 - 1940
P05 - 1941
P07 - 1943
P08 - 1944

Opracowanie © C.Markiel 2003-06
kliknij w baner by powrócić do strony indeksu głównego

fortyfikacje schrony bunkry umocnienia fortyfikacje bunkry

Free Web Hosting